Våra referenser

UD

Sida

Norad

Danida

Finnida

Skolverket

Vägverket

Banverket

ABB, Ludvika

Tillväxtverket

Posten i Sverige

Länstyrelser

Kommuner o Landsting

Räddningsverket

Riksrevisionen

Västerås Stift

TeliaSonera Networks

Dellner-Couplers

Sveaskog

Vattenfall

Stora Enso

Tieto

WM Data

Outokumpu

Abb Ludvika

Sandvik Ab

 

Swegon

SSAB Oxelösund

Landshypotek

Morgårdshammar

AkzoNobel

Dellner o Couplers

ERA Steel

Metso Paper Sundsvall

 

 

Omdömen om oss

"Jag lärde mig mer än jag hade förväntat , inte bara språkfärdighet.
Min tränare visade sig även ha en bred förståelse för mitt arbetsområde."

"Jag lärde mig inte bara om språket utan även om ledarskap och organisationsutveckling"
"Lärarna är ytterligt proffsiga."

"Kursen handlade om yrkespraktiska saker och materialet var anpassat.
Lärarna är intressanta personer med rik internationell erfarenhet. De visade ett äkta intresse för mig som individ."

"Att vara så få, med en lärare, gav alla maximalt tillfälle att prata"

"Vi tog upp precis det jag hade problem med och jag fick dessutom nya tips i hur man gör en presentation."

"Proffsiga lärare som skapade variation hela tiden. Jag lärde mig mycket även utanför klassrummet, vid måltider och på kvällarna."

"Jag uppskattade lärarens tålamod och lugn. Mitt självförtroende byggdes upp, kursen var anpassad till min nivå. Det var också bra att behöva prata engelska hela tiden!"