Våra kursorter

Sedan 2002 har Furudal International, tidigare Furudals Bruks Kurs internat AB grundat 1973, som språkbruk erbjudit företagsanpassad, individualiserad språkträning.

Genom att motsvara högt ställda förväntningar har vårt goda rykte vuxit. Vi är kända för hög kvalitet och hög grad av flexibilitet. Vi är verksamma på följande platser i Europa:

  • Ponte de Lima, norra Portugal
  • Rättvik, Sverige
  • Bath, UK
  • Hamburg, Tyskland.
  • Klicka på texten ovan eller på kartans markering,
    för mer information.

    Ponte de Lima Rättvik Bath Ponte de Lima Rättvik Hamburg Ponte de Lima