Vårt kursutbud har två huvudlinjer: ALLMÄNNA och SPECIAL

ALLMÄNNA
yrkesinriktade intensivkurser:

Dessa individanpassade kurser erbjuder vi i Rättvik eller på valfri plats i Europa.

De är inriktade på det språk som behövs i olika arbetssituationer och siktar mot ökad språkfärdighet och större självförtroende.

Innehållet varierar med elevens individuella behov. Ingen kurs är den andra lik!
podium

Kursmålet är att:
 
Öka  självförtroendet
Utveckla yrkesanpassad  kommunikativ  färdighet
Förbättra  det "sociala" språket.
Rätta till grammatiska fel och ge nya praktiska "språkverktyg"
 
Material och metod:
 
Aktiverande individanpassat material.
Målspråket talas genomgående i och utanför klassrummet, vid måltider utflykter/studiebesök,
Kvällsaktiviteter.
Rollspel med autentiska  situationer.
Materialet växer fram ur deltagarens arbetsverklighet.
Tidsenliga hjälpmedel spelar in bild och tal.
Undervisning individuellt och i små grupper.
 
Kursens längd:
varierar mellan 2 till 5 dagar som kan upprepas inom max 3 månader

Kursmaterial se nedan

Back to top

SPECIAL-kurser med inriktning på
specifika språkliga färdigheter och ämnesområden:

 • Presentationer
 • Förhandlingar
 • Mötesteknik
 • Förberedelser för utländska studiebesök
 • Kulturmöten
 • Internationella  mässor
 • Myndighetsspråk
 • Fackligt internationellt samarbete
 • H R - språk för personalhandläggare
 • Lärarfortbildning "klassrumsspråk"
 • Språk kring  förändringsarbete med  lednings och organisationsfrågor
 • Ekonomispråk, bank, redovisning
 • Militärt språk inför internationellt säkerhetssamarbete.
sasmtal

Distanskurser:
tala i  telefon,  skriva rapporter.
 
Undervisning:
individuellt och i grupp om max 8 deltagare.

Spetsutbildning
Förutom våra individanpassade kurser till både näringsliv och statliga myndigheter erbjuder vi spetsutbildning med fokus på situationer med:

 • förhandlingar
 • presentationer
 • rapportskrivning
 • gräns och kulturöverskidande möten
 • HR frågorna
 • ledarskap i förändring...

Dessa kurser är koncentrerade på språklig och kommunikativ förmåga som krävs för att proffesionellt kunna hävda sig internationellt.

Kursens längd:
varierar mellan 1 till 3 dagar
 
Kursplats:
valfri inom Europa

Back to top

Kursmaterial

 • Dokumentation som deltagarna tar med sig:
  broschyrer, gamla mejl, mötesprotokoll, presentationsmaterial.

 • Skräddarsytt material med fokus på deltagarens arbetsområde:
  referensböcker, dvd, cd, ljudband.

Back to top