Om företaget

Läs om:

Vår filosofi
Våra medarbetare
Kontakt med oss

Furudal International
Furudal International fortsätter och vidareutvecklar Språkbrukets 30 åriga verksamhet med samma lärare och samma individcentrerade, företagsanpassade språkträningsmodell som gjort att vi mer och mer tränar kommunikativa färdigheter och mindre och mindre ägnar oss åt konventionell språkundervisning!
Våra kunder är lokala. Regionala och centrala myndigheter, små , medelstora och stora internationella företag.
Vi har skräddarsytt träningsmaterial (cd och bok) för bland annat hamnpersonal. Internationella transportörer, Posten i Sverige, kommuner och landsting. Vi har tränat militära ledare i sambandsspråk inför uppdrag i Afghanistan.
Vi har genomfört seminarier i England och Portugal med professionella studiebesök hos relevanta motparter.

Våra kunder är lokala.
Regionala och centrala myndigheter, små , medelstora och stora internationella  företag.

Vi har skräddarsytt träningsmaterial (cd och bok) för bland annat hamnpersonal. Internationella transportörer, Posten i Sverige, kommuner och landsting. Vi har tränat militära ledare i sambandsspråk inför uppdrag i Afghanistan.

Vi har genomfört seminarier i England och Portugal med professionella studiebesök hos relevanta  motparter.

Allmän bakgrundsinformation:
Lennart Öhnell lade redan 1973 grunden till ett språkbruk med målgrupper ur dels statliga myndigheter dels större internationella företag.
Ledamöter i utskotten i Sveriges Riksdag tränade språk inför globala studieresor, Sveriges äldsta aktiebolag Stora Kopparberg var en av våra första stora kunder.

Vi tog på oss större personalutbildningar i olika delar av världen länkade till Sida. Ett exempel på detta är pappersbruket Bai Bang i Vietnam.

Sedan 20 år har vi en kursgård i norra Portugal där personal från UD. Sida, Danida, Norad och Finnida tränar portugisiska inför uppdrag i södra Afrika och Brasilien.

Vi producerar också verklighetsnära unika studiematerial för självstudier som direkt anknyter till internationella arbetsuppgifter.

Under flera år har vi genomfört specialseminarier/workshops i England för uppdragsgivare som NUTEK och Posten i Sverige, banker etc.. Swedpower och Sweroad har bett oss språkträna "counterparts" i Egypten, Angola, Mozambique, Laos....., se vår referenslista.

 

Vår filosofi som språktränare
Back to top

Vi är inte en konventionell språkskola!!
Vi tränar språket som ett verktyg för att förbättra kommunika färdigheter.

Vi skräddarsyr kursinnehållet och fokuserar helt på deltagarens arbetssituation, bygger systematiskt upp självförtroende.

Man får prata inom sitt eget kompetens- och erfarenhetsområde baserat på autentiskt material från arbetsvardagen.

Vi strävar efter att rasera gamla blockeringar och låter individens personlighet på ett naturligt sätt få sim framtoning. Det kan i bästa fall leda till upptäckten av nya unika sätt att uttrycka sig på.

Målet är att försöka skapa en optimal lågriskatmosfär i inlärningsmiljön!

Lärarna har dels genom sin internationella erfarenhet dels genom sina många års nära bekantskap med hur Svenskar uttrycker sig och med hur Sverige fungerar, utvecklat sig till ett ytterligt professionellt lag som kan erbjuda högsta kvalitet i utbildningen.

Vårt motto är och har alltid varit att försöka skapa en receptiv, positiv inlärningsmiljö i motsats till en defensiv, "farlig" inlärningsmiljö.

 

Medarbetare
Back to top

Rob

Rob Farebrother
har en lång erfarenhet från språkträning för både näringsliv och statliga myndigheter när det gäller ledarskap och kommunikation över kulturgränser i ett globalt perspektiv.

Han har producerat självinstruerande material för: organisationsförändring, H R, presentations-, mötes-, och förhandlingsteknik, för transportsektorn ( hamnanställda och långtradarchaufförer), facklig engelska  och kulturmöten.

Rob har undervisat i de flesta världsdelar! (bla i Egypten Nya Zealand, China, Japan, Vietnam och i Sverige (27 år, de flesta hos oss) samt i Finland.

Lilian Alemany
Lilian Alemany är född i Chile. Hon är utbildad antropolog och har bott i Mexico i 16 år där hon arbetade som forskare i olika projekt med bla kvinnor  och gatubarn.

Hon är en gudabegkåvad vuxenutbildare och har ett mycket jordnära  avdramatiserat pedagogiskt handlag som lärare i spanska.

Lilian

Wolfgang
är i botten utbildad kemiingenjör men har hos oss tränat ingenjörer i tyska  från skogs och stålindustrin sedan 1991. Hans specialintressen är datakunskap och ett starkt intresse och engagemang  för miljövänligt jordbrukskooperativ utanför Hamburg.

Han har producerat självinstruerande material för Europas långtradarchaufförer och hamnanställda.

W

Maria do Ceu Barros sa Lima
är huvudlärare  i portugisiska på vårt språkcenter i Ponte de Lima i norra Portugal sedan starten 1987.

Hon har undervisat i portugistalande Afrika och har därför haft ansvaret för språkprogrammen för utresande biståndspersonal och ambassadanställda.

Hon har även haft elever även här i  Sverige från näringsliv och myndigheter.

Sedan många år skriver hon läroböcker i Portugisiska och är lokalt ansvarig för fortbildning av språklärare.

maria